Duurzaamheid

Petrumus Natuursteen hecht waarde aan goede arbeidsomstandigheden en streeft hier dan ook actief naar.

Wij onderschrijven daarom de fundamentele arbeidsnormen van The International Labour Organization (ILO). De speerpunten van het ILO:

 • Kansen op productief werk voor zwakke groepen creëren
 • Sociale bescherming uitbreiden
 • Onacceptabele werkomstandigheden uitbannen

Petrumus Natuursteen participeert actief in de TFT, voorheen de Werkgroep Duurzame Natuursteen. Het doel van TFT is tot een gedragscode te komen in een aantal gebieden, door samen te werken met leveranciers en natuursteengroeves over de hele wereld. Wilt u meer weten over de TFT, neem dan contact met ons op.
Deze gedragscode valt uiteen in drie hoofdgroepen:

Maatschappij

 • Respect voor nationale wetten (vergunningen en belastingen);
 • Respect voor lokale gemeenschappen.

Arbeid

 • Géén dwang- of kinderarbeid;
 • Goede arbeidsomstandigheden;
 • uVeilig werk (persoonlijke beschermings-middelen);
 • Eerlijke betaling (leefbaar loon).

Milieu

 • Wettige arbeidscontracten;
 • Bescherming grond- en oppervlaktewater;
 • Afvalscheiding en -verwerking;
 • Bescherming van het landschap en biodiversiteit.