Duurzaamheid

Petrumus Natuursteen hecht waarde aan goede arbeidsomstandigheden en streeft hier dan ook actief naar.

Petrumus Natuursteen is deelnemer aan het Internationaal Initiatief ‘TruStone’. Dit initiatief van de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector, waar gezamenlijk met de Nederlandse en Vlaamse Overheid, ngo’s en vakbonden, afspraken zijn gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen.

Code of conduct

Petrumus B.V. hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct.

In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden.

De Code of conduct Petrumus is hier te downloaden.

Ons statement t.a.v. van verantwoord ondernemen is hier te downloaden.